לבנית קטנה

Author: Heiko Sieger

The day has 24 hours. If that isn't enough, I also use the night.